Erkännande av EU:s vapenpass

Motion 2019/20:2558 av Mats Green och Åsa Coenraads (båda M)

av Mats Green och Åsa Coenraads (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna EU:s vapenpass och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vapenpasset har funnits sedan det dåvarande EG presenterade det första vapendirektivet 1991. Vapenpasset bygger på den för EU-samarbetet uppenbara principen om mutual recognition, dvs. ömsesidigt erkännande den som har tillstånd att inneha vapen i ett EU-land ska inte behöva söka införseltillstånd när denne ska åka på en jaktresa eller på en skyttetävling i ett annat land.

Sverige är tillsammans med Irland de enda medlemsländer som ännu inte accepterat vapenpasset. I Sveriges fall saknas uppenbara skäl grundade i evidens och verklighet för detta.

Det innebär till exempel att jaktturister från andra EU-länder tvingas söka tillstånd för att få ta med sig sitt vapen. Det riskerar även att Sverige som nation missar viktiga skyttetävlingar när andra länders tävlande inte kan delta på grund av vapeninförseln. Det är en process som är både kostsam och dessutom kan ta flera månader, vilket hämmar den växande jaktturismen och möjligheten att ordna internationella skytte­tävlingar i Sverige. I förlängningen slår detta mot både landsbygd och landsbygds­företagande.

Mats Green (M)

Åsa Coenraads (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)