Stoppa bilmålvakter

Motion 2019/20:2523 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hur antalet fordon kan begränsas för personer i syfte att motverka bilmålvakter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En bilmålvakt är en person som står registrerad för många fordon för någon annans räkning i syfte att undvika skatter och böter. Det kan ofta röra sig om hundratals och ibland tusentals bilar. Bilarna körs alltså av någon annan än ägaren, medan ägaren ofta har stora skulder hos Kronofogden. Dessa skulder har ökat lavinartat och är ett stort problem på många sätt. Ofta är dessa bilmålvakter utsatta människor som aldrig någonsin kan komma på fötter, så länge skulderna finns. 

Trots nya verktyg för polisen och kommunerna att forsla bort fordon är problemet fortfarande mycket stort med bilmålvakter. Trots att regeringen gjort en utredning och gett Transportstyrelsen uppdraget att reformera bilregistret, så finns inga förslag på att begränsa antalet bilar som en skuldsatt person får ha i bilregistret. 

Även missbruk av samordningsnummer har noterats i detta sammanhang. Det är därför angeläget att än en gång se över och utforma regelverk som hindrar utnyttjandet av bilmålvakter.

Katarina Brännström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)