Sänkt skatt på husbilar

Motion 2019/20:2476 av Margareta Cederfelt (M)

av Margareta Cederfelt (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av den höjda skatten för husbilar inköpta i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska turistnäringen har växt under senare år, en bidragande anledning till detta är att den inhemska turismen har ökat.

Antalet registrerade husbilar i Sverige är nu uppe i hela 100000. De som semestrar i husbil bidrar precis som övriga turister till sysselsättning, tillväxt och utveckling över hela landet, inte minst i glesbygd. Det många husbilsägare beskriver är att de via hus­bilen har fått möjlighet att semestrar också på platser där det inte finns hotell, vilket oftast är landsbygd.

Regeringens planerade skattehöjning från och med den första september 2019 innebär en fördubbling av fordonsskatten från ca 14000 kronor per år till 28000 kronor per år. För två år sedan var den genomsnittliga skatten för husbilar ca 5000 kronor per år. Den höjda skatten innebär en förhöjd fordonsskatt för husbilar inköpta i Sverige under de tre första åren.

För två år sedan betalade en husbilsägare cirka 5000 kronor per år i skatt. Den 1 juli 2018 höjdes skatten till cirka 14000 kronor per år och nu ska den dubblas.

Husbilsbranschen och campingen omsätter cirka 15miljarder kronor per år och av dem kommer 75procent från inhemsk turism. Det finns 100000 registrerade husbilar i Sverige och cirka 5000 personer arbetar inom husbilsbranschen. Skattehöjningen påverkar branschens alla led: återförsäljare, importörer, grossister, underleverantörer


och verkstäder. Den höjda skatten för husbilar inköpta i Sverige bör därför snarast ses över.

Margareta Cederfelt (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)