Fritidspolitikers rätt till föräldraledighet

Motion 2019/20:2450 av Rasmus Ling (MP)

av Rasmus Ling (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur fritidspolitiker ska kunna vara föräldralediga från förtroendeuppdrag och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur villkoren för fritidspolitiker kan förbättras och tillkännager detta för regeringen.

Bakgrund

Under de senaste decennierna så har det, tack och lov, hänt mycket vad gäller jäm­ställdhet och föräldraskap. Även om utvecklingen går alltför långsamt, så är det idag fler manliga föräldrar som tar ett mer aktivt ansvar än vad som var fallet tidigare. I Sverige har vi en generös och bra föräldraförsäkring. Tyvärr så förändras inte alltid systemen i takt med att samhället gör det. För förtroendevalda är detta tydligt. Vare sig statsråd eller fritidspolitiker har möjlighet att ta föräldraledigt från sina förtroende­upp­drag. Detta är något som borde ändras.

Fritidspolitiker i Sverige

I Sveriges kommuner fanns 2011, enligt SKL och SCB[1] , 38000 förtroendevalda i kom­muner och 4600 i landsting och regioner. 97% respektive 94% av dessa var fritids­politiker. Unga under 30 år är underrepresenterade bland de förtroendevalda i kommuner och landsting. Samtidigt vad gäller de som hoppar av uppdragen, så är såväl unga som kvinnor överrepresenterade.

Anledningar till avhopp

Att unga politiker hoppar av förtroendeuppdrag i högre utsträckning än äldre är må­hända inte överraskande. Unga är mer benägna att flytta, och det finns många olika saker som pockar på energi och tar tid. Att ha ett fritidsuppdrag som förtroendevald tar enligt SKL i genomsnitt tio timmar per vecka, för att läsa handlingar, träffa organisa­tioner och genomföra sammanträden.

Villkor för fritidspolitiker

Villkoren för fritidspolitiker ser olika ut i olika kommuner och landsting, både vad gäller arbetsbelastning och förmåner. Det finns rätt till skäligt arvode, ersättning för förlorad arbetsinkomst och rätt till tjänstledighet under sammanträdestid. För den som studerar finns dock ingen rätt att få igen missad föreläsningstid, och för timvikarier och andra så kan det vara oerhört svårt praktiskt att ta tjänstledigt.

Rätt till föräldraledighet

En särskild anledning som gör att många förtroendevalda hoppar av, är att de blir för­äldrar. Sveriges Eko rapporterade om ett fall, där en centerpartist i Vara intervjuades.[2] Kvinnan sa bland annat: ”Det är svårt att välja bort familjen, den finns ju där. De var tvungna att bli prio ett, och så är det ju inte. De är ju inte prio ett, när man har uppdrag till exempel.”

Det är inte alls säkert att det i just detta fall hade förändrats, om möjligheten till för­äldraledighet för fritidspolitiker funnits. För många hade dock situationen blivit betydligt lättare om någon annan kunde vikariera på ens uppdrag i en nämnd, beredning och/eller utskott under en tid. Flera som känner sig tvungna att helt lämna politiken skulle istället ta en paus. Därför bör riksdagen ge regeringen tillkännage som sin mening att fritidspolitiker ska kunna vara föräldralediga från sina uppdrag. 

Rasmus Ling (MP)


[1] http://www.scb.se/statistik/_publikationer/ME0001_2011A01D_BR_ME09BR1202.pdf.

[2] http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5445468.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)