Avveckling av Myndigheten för kulturanalys

Motion 2019/20:2419 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla Myndigheten för kulturanalys och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Om skattebetalarna ska kunna få den välfärd och samhällsservice som de har rätt att kräva måste politikerna prioritera. En viktig prioritering är att minska antalet myndig­heter, och avveckla sådana som tillkommit främst av politiska skäl utan närmare analys av behovet, eller där myndigheten spelar ut sin roll.

Myndigheten för kulturanalys är en myndighet som tillkommit utan någon direkt analys av behovet. Myndigheten bör därför avvecklas.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)