Undantag i kemikalieskatten för begagnade produkter

Motion 2019/20:2406 av Sofia Westergren och Sten Bergheden (båda M)

av Sofia Westergren och Sten Bergheden (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utformningen och miljöeffekten av kemikalieskatten och ett undantag för begagnade elektronikprodukter bör utredas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kemikalieskatten på elektronik infördes med motivering att påverka produktionen av elektroniska produkter. Skatten betalas av konsumenten. När kemikalieskatten infördes aviserades att begagnade varor skulle undantas och ett komplicerat upplägg med lagerhållare och icke-lagerhållare infördes. I praktiken fungerar inte undantaget och varor blir dubbelbeskattade. Samtidigt har regeringen och dess samarbetspartier höga ambitioner för cirkulär ekonomi, en ekonomi där produkter återanvänds och säljs flera gånger innan de slutligen, helt eller delvis återvinns. Kemikalieskatten motiveras av miljöskäl men får fel effekt, särskilt vad gäller andrahandsmarknaden när försäljning sker professionellt i större skala, till större miljönytta. Kemikalieskatten baseras på produktens vikt. En direkt effekt av kemikalieskattens nuvarande utformning och praxis är att tyngre produkter som dataskärmar inte är lönsamt att sälja vidare och i stället skrotas i onödan. Flera remissinstanser har lyft dessa frågor men istället har regeringen och samarbetspartierna valt att höja kemikalieskatten. Då miljöeffekt av skatten saknas måste detta ses som en fiskal skattehöjning, som också är direkt skadlig för den cirkulära ekonomin.

Sofia Westergren (M)

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)