Rätt till ersättning vid avspärrning

Motion 2019/20:2354 av Karin Enström (M)

av Karin Enström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra möjligheterna för anhöriga till brottsoffer att få ersättning på grund av avspärrningar eller andra tvångsåtgärder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Avspärrning är en tvångsåtgärd som görs av polis och åklagare vid exempelvis mord. Frågan om ersättning på grund av avspärrningar eller andra tvångsåtgärder har före-kommit under lång tid. Fall har förekommit där brottet begåtts i mordoffrets bostad och bostaden spärras av under mordutredningen. Under utredningen står familjen för de löpande kostnaderna för drift av hus som fastighetsavgift, hemförsäkring, elupp­värmning, vatten och avlopp. Exempelvis har det förekommit fall där familjer uppgett att de betalat nära 70000 kronor innan de får full tillgång till huset, utgifter som inte täcks av någon försäkring.

Om man som brottsoffer inte godtar Justitiekanslerns beslut, kan man väcka talan mot staten. Nackdelarna med detta är att den som förlorar kan få stå för rättegångs­kostnaderna.

Staten är beroende av att människor ställer upp mot kriminalitet. Det ligger i statens intresse att skydda brottsoffren – annars riskeras statens förtroende att urholkas.

Karin Enström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)