Geografisk representation i statliga bolagsstyrelser

Motion 2019/20:2306 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och analysera den geografiska representationen i statliga bolagsstyrelser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit många steg för att bryta storstadscentreringen, bland annat genom att lokalisera fler statliga arbetstillfällen utanför storstäderna. Det är bra, men fler saker behöver göras för att hela Sverige ska leva. En viktig faktor och maktspelare är de statliga bolagen.

De statliga bolagens verksamheter återfinns i hela landet. Att Sveriges befolkning hyser förtroende för deras arbete och beslut är en viktig fråga för bolagens existens. Inte minst där bolagen har en stor inverkan på lokalsamhället (exempelvis de verksamheter som innefattar utvinning av naturresurser). Ur legitimitetssynpunkt bör därför de statliga bolagsstyrelserna ha en bred geografisk representation, inte minst för att de statliga bolagens verksamhet angår oss alla.

Idag är sammansättningen av ledamöterna i de statliga bolagsstyrelserna dåligt fördelade ur geografisk synpunkt. Av ledamöternas geografiska hemvist finns en koncentration till södra Sverige och storstäderna, snarare än en representation från hela landet. Det är betydligt fler styrelseledamöter som bor på Östermalm i Stockholm, än styrelseledamöter som bor i länen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg tillsammans. Var ledamöterna är bosatta för tillfället betyder givetvis inte att de inte bott, vuxit upp i, eller har erfarenheter andra delar av landet. Det finns dock en logik i att ha styrelseledamöter som finns förankrade i lokalsamhällena runt om i landet. Därför bör regeringen noga analysera den geografiska representationen i de statliga bolagsstyrelserna.

Ida Karkiainen (S)

Linus Sköld (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Hannah Bergstedt (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)