Stoppa alkoholreklamen

Motion 2019/20:2301 av Linus Sköld m.fl. (S)

av Linus Sköld m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att helt stoppa alkoholreklam i svenska offentliga rum och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alkohol är en vanebildande och hälsovådlig substans. En hög alkoholkonsumtion är förknippat med en mängd hälsorisker, ökat våld, stora sociala problem och lägre produktivitet. Det är huvudorsaken till att vi i Sverige sedan länge bedriver en restriktiv alkoholpolitik. Ändå förekommer alkoholreklam ofta och i olika medier.

Vi vet som en konsekvens av forskning att en tidig alkoholdebut leder till ökad risk stor alkoholkonsumtion och missbruk senare i livet. Därför är det extra problematiskt att det förekommer reklam i som å ena sidan lyfter fram produkter i färger, layout, smaker som uppenbart vänder sig till en yngre publik och å andra sidan finns i digitala miljöer som ungdomar frekventerar.

När det gäller tobaksbruk, som ju också har mycket svåra hälsoeffekter, bedriver regeringen en mycket medveten politik för att avnormalisera bruket, till exempel genom tuffa marknadsföringsbegränsningar och platsregleringar. En liknande målbild borde finnas i alkoholpolitiken. Alkoholnormen är nämligen mycket stark. I många sammanhang är det den som avstår som är den avvikande som måste förklara sig. Vi menar att alkoholreklamen bidrar till detta och därför borde regleras mycket hårdare alternativt helt förbjudas i svenska offentliga rum.

Linus Sköld (S)

Ida Karkiainen (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Hannah Bergstedt (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)