Förenklade rutiner för byte av juridiskt kön

Motion 2019/20:2297 av Hannah Bergstedt (S)

av Hannah Bergstedt (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta processen kring juridiskt könsbyte och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige blir barn som föds registrerade som antingen kvinnor eller män i folkbokföringen.

Den registreringen är ens juridiska kön, och utifrån den får man ett personnummer där näst sista siffran är jämn för juridiska kvinnor och ojämn för juridiska män. Idag är det Socialstyrelsens Rättsliga råd som avgör om man kan få ändra juridiskt kön och genomgå de operationer som nämns i lagen. Rättsliga rådet är fristående från övriga Socialstyrelsen. För att kunna få tillstånd att ändra juridiskt kön behöver man ha fått diagnosen transsexualism, det krävs också ett speciellt läkarintyg som skrivs ut av utredare, du ska också ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige. Oftast behöver man ha varit i kontakt med den könsbekräftande vården i minst två år för att Rättsliga rådet ska godkänna ansökan.

Att antalet som önskar byta juridiskt kön ökat mycket hänger samman med den lagstiftning som avskaffades 2013 om tvångssterilisering, men förmodat även om att tabut kring ämnet minskat något.

Det gör också många fler vågar söka hjälp och därmed får en könsdysforidiagnos i dag än det var för bara några år sedan, men fortfarande är det bara personer som fått diagnosen transsexualism som kan få ändra juridiskt kön i Sverige.

Att juridiskt få sitt kön bekräftat skulle underlättar livet för dem de berör och att börja i en ände som handlar om hur samhället identifierar dig måste ses som ett mindre ingrepp än de rent fysiologiska insatser som kan göras efter utredning om personen själv önskar.

Det bör vara varje persons egen rätt att besluta vilket kön man identifierar sig som-inte vårdens eller skatteverket. Det farhågor som ibland nämns är ökad administrativ börda, då föreställningen verkar vara att människor kommer att byta kön ungefär som underkläder, för att möta den oron kan förslag om förenkling ändå innehålla en restriktion i antalet gånger du kan ändra ditt juridiska kön utan större processer. Även oro över att detta ska komma att användas av kriminella för att gömma sig har varit ett svar som kommit på fråga till problem med ett införande av förenkling, och det borde också kunna lösas med enklare medel.

Därför bör regeringen skyndsamt se till att underlätta processen kring juridiskt könsbyte.

Hannah Bergstedt (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)