Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2019/20:2260 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2019/20:2260

av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Tabell 1 Kristdemokraternas förslag till anslag för 2020 uttryckt som differens

gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (KD)

1:1

Kungliga hov- och slottsstaten

146 400

2:1

Riksdagens ledamöter och partier m.m.

968 702

2:2

Riksdagens förvaltningsanslag

861 468

2:3

Riksdagens fastighetsanslag

100 000

2:4

Riksdagens ombudsmän (JO)

112 428

2:5

Riksrevisionen

347 909

3:1

Sametinget

55 428

4:1

Regeringskansliet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)