Rutinmässig kontroll av diabetes 2

Motion 2019/20:2248 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det rutinmässigt vid läkarbesök alltid borde ingå ett prov för kontroll av diabetes 2 för personer över 45 år och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Risken att få diabetes 2 ökar och många personer vet inte om att man har fått diabetes 2. Ju äldre man blir desto större är risken att man drabbas av diabetes 2.

För att kunna behandla människor i tid genom att till exempel förändra kostvanor så är det viktigt att vi upptäcker diabetes 2 så tidigt som möjligt. Därför borde det rutinmässigt vid alla läkarbesök alltid ingå en ett prov för test av diabetes 2 för personer över 45 år. 

Sten Bergheden (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)