Försäljning av cider 3,5 procent i detaljhandeln

Motion 2019/20:2201 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av den svenska alkohollagstiftningen med syftet att möjliggöra försäljning av cider med samma alkoholhalt som folköl i svensk detaljhandel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är en stor ciderproducent och vi exporterar mycket cider till utlandet. Svensk cider är särskilt populärt i exempelvis Storbritannien och Australien. Systembolaget har idag ett detaljhandelsmonopol på försäljning av starköl, vin och sprit. Däremot har van­liga mataffärer möjligheten att sälja öl som understiger en alkoholhalt på 3,5 procent. Däremot är den svenska alkohollagstiftningen formad på ett sådant sätt att det däremot inte är lagligt att sälja andra alkoholdrycker som understiger den alkoholhalten. Detta innebär att det inte är lagligt att sälja cider eller annan blanddryck som har samma alko­holhalt jämförbar med folköl. Istället är den cider som idag säljs i svenska mataffärer en cider som enligt lagstiftningen benämns som lättdryck eller alkoholfri.

I den svenska alkohollagen klassas all dryck med högre alkoholhalt än 2,25 procent som alkoholdryck och det är i denna kategori den cider som säljs idag hamnar. I den nuvarande svenska alkohollagen saknas det helt hänvisning till cider. Cider betraktas istället som vin. Detta är beklagligt på många olika sätt, främst för att detta hindrar många svenska ciderproducenter och äppelodlare att nå ut med sin produkt i vanliga mataffärer. Genom att göra ändringar i den svenska alkohollagstiftningen så skulle man kunna möjliggöra försäljning av svensk cider med en alkoholhalt på 3,5 procent. Detta skulle även kunna vara bra ur synvinkeln att människor istället för att handla starkcider på Systembolaget skulle erbjudas en möjlighet till svagare varianter av cider. Detta skulle innebära en valfrihet för konsumenterna. Störst av allt skulle detta ge samma förutsättningar för svensk cidertillverkning som för svenska ölbryggerier att saluföra sin produkt. Det är inte försvarbart att det är tillåtet att sälja öl på samma alkoholhalt i mat­affären, men inte cider. Därför yrkar jag på att det görs en översyn av den svenska alko­hollagstiftningen med syftet att möjliggöra försäljning av cider med samma alkoholhalt som folköl i svensk detaljhandel.

Jag har tidigare lagt fram en likalydande motion som blev avslagen. Jag väljer dock att lägga denna motion igen i år för att visa ärendets betydelse.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)