Jämställd sponsring

Motion 2019/20:2174 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av den del i skattelagstiftningen som avser sponsring med syfte att ta fram ett könsneutralt system för sponsring av idrotten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idrottsklubbar och idrottspersoner marknadsvärderas av sina förbund. Dessa marknadsvärden sätter taket för avdragsrätten avseende sponsring till lag eller enskilda.

I Skatteverkets riktlinjer för företagens avdragsrätt kopplas sponsringen till marknadsvärdet. Riktlinjerna missgynnar alltså de företag som vill sponsra damidrott, som har ett lägre marknadsvärde.

Om ett företag vill sponsra damidrott och sponsorbeloppet överstiger marknads­värdet i föreningen, så räknas det som bidrag och då blir det inte avdragsgillt. Rikt­linjerna missgynnar alltså de företag som vill sponsra damidrott.

Damidrotten riskerar att gå miste om sponsorpengar på grund av rådande system som förstärker negativa förlegade strukturer inom idrotten, där damer och herrar behandlas olika.

Avdrag för sponsring är inte neutralt ur ett jämställdhetsperspektiv och måste därför förändras genom att skattelagstiftningen från 1974 ses över med syfte att ta fram ett neutralt system för sponsring av idrotten.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)