Tydligare regelverk för provsmakning av öl vid bryggerier

Motion 2019/20:2166 av Lars-Arne Staxäng (M)

av Lars-Arne Staxäng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till ett tydligare regelverk för provsmakning av öl vid bryggerier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska bryggerinäringen växer, antalet bryggerier i Sverige har vuxit från cirka 20 stycken på 1990-talet till omkring 380 i dag. Branschen har i dag runt 4000 anställda och skapar cirka 60000 arbetstillfällen, enligt siffror från Sveriges bryggerier.

I dag finns flera småbryggerier runt om i landet. På många mindre orter i Sverige gynnar dessa småbryggerier den lokala turismen, skapar arbetstillfällen och bidrar till den ekonomiska tillväxten. Särskilt i Västra Götaland och Bohuslän finns det en blomst­rande ölkultur och många småbryggerier. De svenska småbryggerierna producerar i dag högkvalitativ och hantverksmässig öl i olika varianter. Det går att hitta allt ifrån svensk­producerad porter till svenskproducerad IPA-öl. Det svenska ölet är i dag även en exportvara och konkurrerar i dag på världsmarknaden.

De senaste åren har vi kunnat läsa om frågan om alkoholtillstånd för provsmak­ningar på bryggerier i Västra Götaland. Där har länsstyrelsen efter en granskning av relevant alkohollagstiftning kommit fram till att den juridiska rekommenderade gränsen för mängden öl vid en provsmakning är en matsked. Detta är ca 1,5 centiliter. På några håll i landet tillåts 15 centiliter öl vid provsmakning. Idag har bryggerierna olika till­stånd, som ansöks om hos respektive kommun. Mängden tillåten öl vid provsmakning kan skilja sig både inom och mellan kommuner. Frågan om tillstånd ligger på kommu­nerna, och länsstyrelsen fungerar som en rådgivande instans. Länsstyrelsen har även påpekat att lagstiftningen är otydlig och att rekommendationer enbart kan komma att påverka nya tillstånd.

Det är mycket oroväckande att lagstiftningen är otydlig när det gäller provsmakning. Att enbart kunna erbjuda en matsked öl vid en provning framstår som både verklighets­frånvänt och oseriöst. Mängden är ytterst liten och det framstår som direkt omöjligt att med denna lilla mängd ha en seriös provning av en dryck. Lagstiftningen behöver förtydligas så att regelverket för provsmakning vid bryggerier blir tydligt. Det behövs regler som är tydliga, lika för alla och möjliggör och underlättar för den fortsatta framväxten av en svensk ölkultur.

Lars-Arne Staxäng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)