Bättre möjligheter för polisen att publicera bilder

Motion 2019/20:2163 av Lars-Arne Staxäng (M)

av Lars-Arne Staxäng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra möjligheten för polisen att publicera bilder så att allmänheten kan hjälpa till att klara upp fler brott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vid flertalet tillfällen har polisens publicering av bilder på misstänkta gärningsmän i medierna lett till att brott klaras upp i högre grad än polisens uppklaringsprocent. Information till allmänheten ökar chansen att kunna identifiera brottslingar och bidrar därmed också till att brottsligheten kan minska.

Brottslighet och otrygghet är ett av våra största samhällsproblem. I dag drabbas alltför många av brottsligheten i Sverige i form av stölder, grova rån, bostadsinbrott och bedrägerier. Detta är allvarligt och polisen måste bli bättre på att lösa dessa brott. För­utom de ekonomiska konsekvenserna av dessa brott drabbas även den enskilde psykiskt. Vi behöver en trygghet att lita på. Brott ska utredas och polisen ska komma när man ringer. Alltför ofta sker det att en polisanmälan inte leder någonstans.

Sverige behöver fler poliser, vilket Moderaterna föreslagit, men polisen måste även få bättre juridiska verktyg att möta denna brottslighet. Ett av dessa verktyg är möjlig­heten att publicera bilder på misstänkta gärningsmän. Det finns såklart en balansgång mellan integritetsskyddet för den enskilde och polisens möjligheter att identifiera en misstänkt gärningsman på ett snabbt och effektivt sätt. Däremot skall denna balans inte omöjliggöra för polisen att identifiera gärningsmän.

Det ska vara grundläggande att lagstiftningen utgår från att skydda brottsoffer, inte brottslingar. Polisen bör därför kunna använda sig av och publicera bilder från säkerhetskameror för att med hjälp av allmänheten kunna identifiera gärningsmännen. Med anledning av ovanstående bör polisen få bättre möjligheter att kunna publicera bilder så att allmänheten kan hjälpa till att klara upp fler brott.

Lars-Arne Staxäng (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)