Statliga myndigheter ska begära ersättning för merkostnader

Motion 2019/20:2122 av Ellen Juntti (M)

av Ellen Juntti (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör instruera myndigheter att i fler fall än idag använda sin lagliga rätt att rikta skadeståndsanspråk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Statliga myndigheter får ibland merkostnader som orsakas av privatpersoner. Ett välkänt fall är när en aktivist stoppade Kriminalvårdens transport av en man som skulle utvisas ur Sverige.

Aktivisten lyckades stoppa utvisningen till Afghanistan genom att vägra sätta sig i flygplanet. Utvisningen fick genomföras senare och enligt media innebar detta en mer­kostnad för Kriminalvården med 240000kr.

Enligt Kriminalvården kommer de inte att begära ersättning för merkostnaden utan det är alltså skattebetalarna som ska bekosta merkostnaderna som aktivisten förorsakat. Enligt Kriminalvården händer det då och då att de får liknande merkostnader, men Kriminalvården har aldrig begärt ersättning från den som orsakat merkostnaden.

Merkostnaden har alltså hamnat hos skattebetalarna, vilket jag anser är helt fel. Jag anser därför att regeringen bör instruera statliga myndigheter att i fler fall än idag begära ersättning från de personer som orsakar merkostnaderna.

Ellen Juntti (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)