Inför Magnitskij-sanktioner i EU

Motion 2019/20:2112 av Maria Nilsson (L)

av Maria Nilsson (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa s.k. Magnitskij-sanktioner i EU och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sergej Magnitskij dog under mycket oklara omständigheter 2009. Detta efter att ha varit häktad utan rättegång under ett år. Sergej Magnitskij arbetade för den rysk-amerikanska investorn Bill Bowder och upptäckte en omfattande korruptionshärva med förgreningar till både polisen och skattemyndigheten. Sedan Sergej Magnitskijs död har Bill Bowder kämpat för att så många länder som möjligt ska införa en sådan sanktion.

USA var det första landet, under Obamaadministrationen, att genomföra en sådan lag. Idag har länder såsom Estland och Storbritannien olika former av Magntiskijlagar. Fler länder är på väg att införa dem.

Ryssland har under de senaste åren visat att landet går i en mer auktoritär riktning. Lägg därtill till en chauvinistisk och expansiv militär som lett till annekteringen av Krim och inblandning i kriget i östra Ukraina. Ryssland har via mordet på Alexandr Litvinenko och nu senast mordförsöket på Sergej Skripal och hans dotter visat att landet inte är främmande för att utföra brutala mordaktioner på främmande mark.

Det som skiljer Magnitskij-sanktionerna från andra är att de är så kallade personliga sanktioner, dvs. de riktar sig specifikt mot de personer som ansvarar för korruption och brott mot mänskliga rättigheter och som ska förhindras möjlighet att resa ut eller föra ut pengar. I de länder där Magnitskij-sanktioner införts har de visat sig vara effektiva.

Maria Nilsson (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)