Idrottsföreningar och barnrättsperspektivet

Motion 2019/20:2062 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbilda idrottsföreningarna i barnrättsperspektivet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idrotten gör fantastiska insatser som spelar en viktig roll för hundratusentals barn och ungdomar. Det finns dock barn som blir illa behandlade och utsätts för orimliga krav, pennalistiskt ledarskap och i vissa fall rena övergrepp.

Moderaterna har under de senaste åren, bland annat tillsammans med höjdhopparen Patrik Sjöberg, arbetat för att lyfta dessa frågor uppåt på den politiska dagordningen. Sjöbergs bok Det ni inte såg, om de sexuella övergrepp han utsattes för av sin tränare, väckte starka reaktioner i Idrottssverige. Trots att många då upprördes över innehållet i boken kvarstår ett omfattande arbete inom idrottsrörelsen.

För att förhindra att något barn far illa behöver idrottsrörelsen utbildas i barnrätts­frågor. Regeringen bör utreda hur ett sådant arbete skulle kunna se ut.

Saila Quicklund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)