Översyn av rökförbudet

Motion 2019/20:2036 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av den lagstiftning som rör rökförbudet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många vittnar om en lavinartad ökning av fimpar på gator och torg efter att rökförbudet infördes den 1 juli. Värst tycks det vara utanför restauranger. De rökare som tidigare fimpat i uteserveringarnas askkoppar slänger helt enkelt fimpen på marken i stället. Det är en ohållbar situation. I Hälsingland finns det livsmedelsbutiker och andra företag som nu får ägna en omfattande tid att plocka fimpar på marken. Det finns krafter som då anser att det ska blir förbjudet att slänga fimpar på marken men att polisen ska använda sin tid till att bötfälla rökare som slänger fimpar känns inte som en rimlig prioritering utan istället borde man se över lagstiftningen så att det finns askkoppar mm utplacerade där människor rör sig och röker.

Lars Beckman (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)