Statliga myndighetsjobb i hela Sverige

Motion 2019/20:1953 av Robert Hannah (L)

av Robert Hannah (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att nya myndigheter placeras i en annan storstadsregion än Stockholm i framtiden och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förvaltningsmyndigheters placering enligt förvaltningsinstruktioner innebär en begränsning av var ledande tjänster i en myndighet kan placeras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När det kommer till hur statens myndigheter är placerade i landet finns ett opropor­tionerligt stort antal av dem i Stockholmsregionen. En rapport från Västsvenska Handelskammaren visar att ca 150 av runt 235 förvaltningsmyndigheter ligger i Stockholm. Göteborgsregionen är kraftigt underrepresenterad med endast en handfull myndigheter som har huvudkontoret där, fyra för att vara exakt. Samma sak gäller Skåneregionen.

I en större stad som Göteborg finns allt som myndigheter behöver för sitt arbete. En stor arbetsmarknad för att hitta rätt kompetens hos medarbetare, både specialister och stabsfunktioner, goda förbindelser för möten samt möjligheter till nätverk med närings­liv, akademi och andra intressenter, för att nämna ett par exempel. Göteborg kan ge myndigheter tillgång till andra kompetenser och erfarenheter än de som blir tillgängliga vid en slentrianplacering i Stockholm eller som skulle bli tillgängliga vid en placering på en mindre ort. Trots detta valde bland annat Statens museer för världskultur, som är placerad i Göteborg, att flytta över 7 av 8 chefstjänster till Stockholm. Tvärtemot vad myndighetsinstruktionen säger – i praktiken flyttades myndighetens placering till Stockholm. Denna trend måste stoppas – hela Sverige måste kunna leva.

Storstadsregioner har bäst möjligheter att erbjuda statliga myndigheter en mång­fasetterad arbetsmarknad med många kvalificerade kandidater. Men regeringen verkar inte vara medveten om att det finns fler storstadsregioner än Stockholm. Göteborgs­regionen och Malmöregionen kan, behöver och bör ha fler förvaltningsmyndigheter.

Robert Hannah (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)