Begränsa apanage till statschef och tronarvinge

Motion 2019/20:1922 av Robert Hannah (L)

av Robert Hannah (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska apanagets storlek och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram tydliga regler för vem som får ta del av apanaget och till vad det får användas och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ifall statschefen i stället för apanage bör få samma lön som statsministern och talmannen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Från 2010 har kungafamiljen fördubblats från sex till tolv personer. Under samma tid har kungahusets anslag från staten ökat med 25 miljoner kronor – det är en ökning på 23 procent. 2017 tog hovet emot 137 miljoner kronor totalt. Det är skattemedel som kan användas till bättre saker.

Statschefen erhåller idag apanage istället för lön. Apanage innebär att kungen fritt får disponera sin inkomst utan att redovisa kostnader eller betala inkomstskatt. Statsministern och talmannen får i sin tur lön och betalar inkomstskatt.

Det är orimligt att staten ska försörja en sådan stor kungafamilj när de har förmågan att försörja sig själva. Deras uppdrag och arbetsbörda har inte blivit större bara för att de har blivit fler. Svenska skattebetalarnas pengar gör mycket större nytta till exempel genom stöd och service till personer med funktionshinder eller till ensamstående föräldrar än till en av Sveriges rikaste familjer.

Samtliga kungligheter som ingår i tronföljden får i dag del av apanaget. Hur apanaget ska fördelas finns inte strikt reglerat i någon lag. Det är kungen som bestämmer. Det anser jag vara fel och dålig hushållning med skattebetalarnas medel. Systemet behöver ses över och tydliga regler om vem som får del av apanaget och vad det får gå till behöver tas fram. Skattebetalare ska till exempel inte betala för kungafamiljens shoppingrundor.

Ge kungen samma lön som statsministern och talmannen

Även statsministern och talmannen representerar Sverige i världen. De jobbar troligtvis mer än vad kungen gör. Statsministern har en årsinkomst på närmare 2 miljoner kronor om året. Jag tror att även kungen borde kunna överleva på denna lön och har möjlighet att betala skatt som alla flitigt arbetande svenskar gör.

Jag anser därför att det bör tillsättas en utredning ifall statschefen istället för apanage bör få erhålla samma lön som statsministern och talmannen. Kungahuset kan istället få en pott med medel för att genomföra sitt uppdrag, på samma sätt som riksdagen och regeringen får.

Robert Hannah (L)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)