Flygskatt

Motion 2019/20:1900 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa flygskatten i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har i en uppgörelse med samarbetspartierna bestämt att flygskatten ska återinföras i Sverige. Redan kort tid efter det att den dåvarande regeringen införde en flygskatt gick flera flygbolag i konkurs, och möjligheten till snabba och effektiva resor försämrades kraftigt i Sverige.

De som påverkas mest negativt av flygskatten är de som bor och driver företag utanför Sveriges storstäder. Flyget behövs för att man ska kunna resa såväl i tjänsten som privat. Affärer sker i möten mellan människor, och varje gång politiken inverkar på möjligheterna till möten mellan människor så skadar det svenskt näringsliv.

Vi kan också se att flygbolag nu flyttar direktflyg från Arlanda för långdistans­flygningar och istället väljer att använda andra nordiska flygplatser för långdistans­flygningar.

Det leder självklart inte till en bättre miljö när flyg startar och landar i onödan.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)