Förhindra att unga blir rökare

Motion 2019/20:1858 av Angelica Lundberg (SD)

av Angelica Lundberg (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att successivt höja åldersgränsen för inköp av cigaretter och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det olagligt att köpa ut, sälja eller ge bort cigaretter till en person yngre än den gällande åldersgränsen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är ingen hemlighet att rökning är skadligt för oss. Enligt WHO (World Health Organization) dör cirka sju miljoner människor av rökning varje år världen över. Av dessa beräknas mer än sex miljoner personer dö till följd av att de själva röker och ca 890000 dö på grund av att de utsätts för andras rökning. En undersökning som Karolinska institutet gjorde år 2010 visade på att tobaksrökning orsakar ca 8% av den totala sjukdomsbördan i Sverige. Tobaksrökning har även identifierats som en riskfaktor för minst 28 sjukdomar, som till exempel lungcancer och andra cancersjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar och infektioner i andningsorganen såsom KOL med mera.

Förutom att rökning orsakar många dödsfall årligen och är den enskilt största påverkbara orsaken till cancer är den också ett miljöproblem. Den enorma mängd fimpar som årligen slängs på marken runt om i Sverige innehåller gifter som läcker ut i naturen. Det är därför angeläget att förhindra att nya generationer blir rökare.

Dock så är cigaretter fortfarande lagligt i Sverige och att förbjuda rökning på fler och fler platser i ett syfte att utrota rökning kan uppfattas som en häxjakt. Det vore därför mer rimligt att låta alla de som röker idag få hjälp med att sluta medan man samtidigt ser till att inga fler börjar röka. Genom att succesivt höja åldersgränsen för inköp av cigaretter med ett år i taget så skulle man se till att de som idag är yngre än 18 år, och således inte får köpa cigaretter, heller aldrig lagligen kommer få göra det. Att även göra det till en brottslig handling att köpa ut, sälja eller ge bort cigaretter åt någon som inte har åldern inne, likt de lagar som idag finns gällande alkohol, skulle också förhindra langning. Förhoppningsvis skulle dessa förslag, tillsammans med andra tobaksstävjande åtgärder, leda till att vi faktiskt får en första ”non smoking generation” på riktigt.

Angelica Lundberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)