Östersjöns miljö- och fiskepolitik

Motion 2019/20:1780 av Per Lodenius m.fl. (C)

av Per Lodenius m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta och samordna åtgärder vad gäller Östersjöns miljö och fiske enligt motionens intentioner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt flera uppgifter anses torsken i Östersjön vara på gränsen till kollaps. Under de senaste årtiondena har mängden torsk som fiskats kraftigt minskat. Samtidigt är nu också fisken mycket mindre till storlek och ofta i dåligt skick.

Orsakerna till Östersjötorskens prekära situation är komplicerad och hänger samman med både fiskepolitik och det allmänna tillståndet i Östersjöns ekologi och miljö. Att stoppa det storskaliga torskfisket är en åtgärd men sannolikt inte tillräckligt. Exempelvis behöver sälbestånden regleras med en mer aktiv och enklare skyddsjakt och miljöarbetet kring Östersjön intensifieras.

Vi anser att det behövs en helhetssyn och bättre samordning mellan fiskepolitik och miljöpolitik i Östersjön. Det innebär bland annat en satsning på det traditionella kust­fisket med passiva redskap framför det storskaliga trålfisket. Självklart är EU:s åtgärder av stor betydelse men Sverige har stora möjligheter att också på egen hand förbättra balansen i fiskepolitiken och Östersjöns miljö.

Per Lodenius (C)

Kerstin Lundgren (C)

Alireza Akhondi (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)