Elsparkcyklar

Motion 2019/20:1778 av Alireza Akhondi m.fl. (C)

av Alireza Akhondi m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder vad gäller reglering och hantering av elsparkcyklar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nya fossilfria transporter som underlättar stockholmarnas mobilitet är något positivt. Vi ser hur elsparkcyklarna snabbt har blivit populära bland stockholmarna. Samtidigt har vi sett att det finns utmaningar och problem med elscootrarna, inte minst i hur de har stått parkerade och hur snabbt de har körts i trängre utrymmen. Som region har vi få formella möjligheter att ställa krav på elsparkcykelföretagen.

Antalet elsparkcyklar i Sverige har mer än fördubblats bara i år. I Stockholm, Göteborg och Malmö finns runt 8000 till uthyrning. Samtidigt har olyckorna mång­dubblats. Flera europeiska länder har infört stränga regleringar för elsparkcyklar. Köpenhamn har exempelvis begränsat hyrantalet i staden och i Portugal får uthyrnings­företag böta uppemot 3000 kronor för felparkerade fordon. Men i Sverige är spark­cykelparkering i stort sett helt oreglerat. Stockholm stad har inlett ett arbete med att ta fram uppställningsplatser som också fungerar som laddningsstationer, men utvecklingen går trögt. Det krävs insatser på nationell nivå för att inte fler olyckor, och även dödsfall, ska inträffa på grund av elsparkcyklarna. Det är dags att regeringen startar en utredning om hanteringen av elsparkcyklar och hur de kan regleras.

Alireza Akhondi (C)

Kerstin Lundgren (C)

Per Lodenius (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)