Gårdsförsäljning

Motion 2019/20:1749 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att som en förberedelse till kommande utredning öppna för försöksverksamhet med gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I den sakpolitiska överenskommelsen som slöts mellan Socialdemokraterna, Center­partiet, Liberalerna och Miljöpartiet i januari 2019 ingår bl.a. att utreda om gårdsförsälj­ning av alkoholhaltiga drycker ska genomföras. Regeringen ska tillsätta en utredning 2020 som ska få ett bredare mandat än tidigare utredningar.

För att säkerställa ett brett kunskapsunderlag om hur ett system skulle fungera bör omedelbart en försöksverksamhet inledas. Det kan ske genom att ge småbryggerierna en möjlighet att söka ett tillfälligt tillstånd hos t.ex. kommunerna och därmed får den kom­mande utredningen möjlighet att kunna följa upp effekterna för näringsverksamhet, för alkoholkonsumtionen och för Systembolaget. Tillstånd kan i detta skede ges till små­bryggerier som redan existerar och haft en tillverkning upp till en begränsad volym så som tex Finland har haft.

I grunden bör marknaden för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker öppnas i Sverige så som den gjorts i våra nordiska grannländer. Idag ser försäljningen helt annor­lunda ut än före tiden med hemkörning från Systembolaget för att kunna konkurrera med internetförsäljningen. Att i detta läge hävda att fler säljställen skulle leda till ökad konsumtion eller att Systembolaget hotas är ett påstående vars hållbarhet måste testas i verkligheten.


Finland har som EU-medlem inte bara kunnat ge tillstånd till gårdsförsäljning utan också utökat den. Även detta talar för möjligheterna för Sverige att införa rätt till gårds­försäljning utan att påverka de EU-rättsliga förutsättningarna.

Kerstin Lundgren (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)