Föräldraledig vid politiska uppdrag

Motion 2019/20:1727 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet att vara föräldraledig från alla former av politiska uppdrag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att få en demokrati som fungerar måste vi ha politiker med olika bakgrund, erfaren­het och i varierande åldrar. En grupp som är underrepresenterad i politiska församlingar är småbarnsföräldrar. De är också den största gruppen som väljer att hoppa av sina politiska uppdrag. En anledning kan vara att man inte har möjlighet att vara föräldra­ledig från sitt uppdrag i kommuner och landsting.

Även om man bara är ”fritidspolitiker” kan det innebära en stor arbetsbörda som kan vara svår att kombinera med små barn. En del föräldrar löser detta utan problem medan många väljer att avsäga sig sina uppdrag för att de inte får tillvaron att gå ihop. Om man tillhör ett större parti finns det ofta ett flertal ersättare som kan gå in en kortare period. Om man däremot tillhör ett mindre parti finns det ofta bara en ersättare och situationen blir sårbar.

Att säga upp sitt uppdrag för att vara föräldraledig gör att man senare under manda­tperioden inte har möjlighet att återta sitt uppdrag utan man får då vänta till nästa val.

Möjligheten att vara föräldraledig från dessa uppdrag bör införas och kan då nyttjas om föräldern så önskar. Om vi menar allvar med att vi vill ha politiker i varierande åldrar så anser jag detta vara en mycket viktig förändring för att nå målet.

Emma Carlsson Löfdahl (-)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)