Idrottens betydelse för integration

Motion 2019/20:1716 av Helena Bouveng (M)

av Helena Bouveng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödja idrottsrörelsens sociala ansvar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Omkring 3,5 miljoner svenskar är på olika sätt engagerade inom idrottsrörelsen. Trots det talar vi sällan om idrottens potential för att göra Sverige till ett mer jämställt, inte­grerat och tryggt land att leva i.

Idrotten ger ungdomar mer än bara bättre flås och förmåga att sätta en boll i krysset. Mitt i det roliga under lagträning, sparring och peptalk i omklädningsrummen händer något med våra unga. Värderingar och normer förmedlas och befästs. Bakgrund suddas ut. Många gånger är det positiva normer. Man får inte använda boxningskunskaperna utanför ringen. Man kämpar tillsammans som en del av ett lag lika mycket i livet som på fotbollsplanen. Man spelar inte fult eller fuskar, varken i stallet eller i skolan. Fram­gångsrika idrottare, tränare och kompisarna i klubben är förebilder och lotsar ungdomar mot vuxenlivet. Så kan det se ut. Idrotten blir då ett viktigt skyddsnät, extra viktigt för den som riskerar att hamna snett i livet.

Många idrottsföreningar tar redan idag ett socialt ansvar inte bara genom att lära barn och unga värderingar och normer, utan också genom att fungera som en stötte­pelare till barn som har det svårt i livet och en väg in i samhället. Detta är positivt och något som vi värdesätter redan idag, men som borde löna sig ännu bättre för de idrotts­föreningar som tar socialt ansvar. Därför borde regeringen utreda möjligheter att premi­era socialt ansvar i stödet som ges till föreningar.

Helena Bouveng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)