Rättvisa sista betalningsdatum

Motion 2019/20:1692 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta lagstadga att sista förfallodatum är lika med sista betalningsdag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inkassoföretag, men även vissa företag och organisationer, tillämpar fakturors

förfallodatum som detsamma som sista mottagningsdag till sina konton. Då olika

företag och organisationer tillämpar lite olika syn på detta riskerar det att skapa

förvirring hos konsumenterna med i vissa fall fördyrande, irriterande och onödiga

betalningsförelägganden som följd. För att förtydliga och förenkla för konsumenterna

bör därför sista förfallodatum göras entydigt med sista betalningsdag för alla fakturaägare.

Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

Johnny Skalin (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)