Rättvisa sista betalningsdatum

Motion 2019/20:1692 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta lagstadga att sista förfallodatum är lika med sista betalningsdag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inkassoföretag, men även vissa företag och organisationer, tillämpar fakturors förfallodatum som detsamma som sista mottagningsdag till sina konton. Då olika företag och organisationer tillämpar lite olika syn på detta riskerar det att skapa förvirring hos konsumenterna med i vissa fall fördyrande, irriterande och onödiga betalningsförelägganden som följd. För att förtydliga och förenkla för konsumenterna bör därför sista förfallodatum göras entydigt med sista betalningsdag för alla faktura­ägare.

Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)