Ökad kunskap om jakt och vilt från unga år

Motion 2019/20:1683 av Runar Filper (SD)

av Runar Filper (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad kunskap om jakt och vilt från unga år och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Genom att införa teoridelen av jägarexamen som frivilligt tillvalsämne i högstadiet och gymnasieskolan, skulle man kunna öka kunskapen om jakt och vilt redan från unga år, samtidigt som det kan vara ett steg i rätt riktning för ökat intresse för viltkött, som är det mest miljövänliga kött man kan äta.

Runar Filper (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)