Avtjäna fängelsestraff i hemlandet

Motion 2019/20:1644 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att brottslingar som tilldöms fängelsestraff bör avtjäna straffet i sitt hemland och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Brottsligheten ökar i ett Sverige där vi idag ser att det råder stor brist på platser inom kriminalvården. En helt ohållbar utveckling.

Uppskattningsvis saknas 1000 platser på svenska häkten och anstalter. Det är en utveckling som beror på flera faktorer, bland annat att fler kriminella döms till skärpta straff för ett antal brott, något som i sig är positivt.

Samhället måste agera skyndsamt för att få en förändring till stånd. Som komple­ment till att skapa fler platser bör vi förändra systemet så att kriminella avtjänar sitt straff i hemlandet. Detta innebär att brottslingar som inte är svenska medborgare men begår brott och döms för dessa i Sverige överförs till hemlandet för att avtjäna straffet där.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)