Bostadspolitik, planering och byggande

Motion 2019/20:1621 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2019/20:1621

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Bostadspolitik, planering och byggande

1        Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Bostaden är en social rättighet

5Bostadssocial utredning

6Bygg bort bostadsbristen

6.1Bostadspolitiska satsningar 2014-2018

6.2Ytterligare bostadspolitiska satsningar krävs

6.3En mer jämlik balans mellan hyresrätt och bostadsrätt

6.4Utred Wien-modellen

7Ett statligt byggbolag

8Markpolitiken – ett viktigt verktyg för kommunerna

9Bättre planering för fler bostäder

9.1Regionalt perspektiv i planeringen

10Nationell bostadsförsörjningsplan

11Ökat byggande på landsbygden

11.1Lokala sparbanker

11.2Nedskrivningsreglerna

2        Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (11)