Sverigeturné för Kungliga Operan

Motion 2019/20:1581 av Angelika Bengtsson (SD)

av Angelika Bengtsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör synliggöra Kungliga Operan och Kungliga Baletten i vårt land med en turné och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sommaren är som bäst när man kan ta del av vår vackra kultur! I Köpenhamn, Danmark, har man ett fint exempel. Varje sommar åker en del ur Det konglige teater (att jämföra med Kungliga Baletten i Sverige) ut på sommarturné. Runt om i Danmarks olika parker kan man få se sin nationalbalett uppträda med godbitar ur säsongens uppsättningar och/eller kommande föreställningar. Vanligt är även att aspiranterna i kompaniet får vara med i turnén för att få erfarenhet av scenuppträdande samt att 2:a solisterna får göra solistrollerna. Även detta i syfte att få erfarenhet av rollen.

Men ur publikens syfte är detta ett perfekt tillfälle att visa upp vad Kungliga Baletten på vår nationalscen Kungliga Operan visar upp under säsongen. Personer som bor långt ifrån Stockholm får ta del av balett och/eller opera. Även personer som vanligtvis inte brukar gå på operan kan lättare ta del av innehållet.

Turnén i Danmark kräver ingen biljett, vilket är ytterligare en anledning till att tillgängliggöra baletten för alla. Scenen som används på turnén är portabel och följer med längs med vägen till nya ställen där föreställningen kommer att äga rum. Turnén kan jämföras med utomhuskonserter.

Att tillgängliggöra kulturen är ett område som vi i SD sätter fokus på. Det är viktigt då kultur ska finnas till för alla. Av praktiska skäl såsom avståndet i vårt land är det svårt för alla att ta del av det utbud som erbjuds på vår nationalscen Kungliga Operan, vare sig det är balett eller opera. Jag anser även att Kungliga operan kan och bör efterlikna samma linje om en Sverigeturné.

Ett sätt för Kungliga Operan att synliggöras mer i vårt avlånga land är en så kallad Sverigeturné, såsom ovan beskrivits. Därför bör regeringen ge Operan i uppdrag att genomföra en sådan turné.

Angelika Bengtsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)