Skatt på biodrivmedel

Motion 2019/20:1578 av Jan R Andersson (M)

av Jan R Andersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga lägre skatt på biodrivmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I budgetpropositionen för 2016 aviserade den rödgröna regeringen kraftiga höjningar av skatterna på drivmedel. Inte bara bensin- och dieselbilar drabbas utan även biodriv­medel blir dyrare genom en ökad skattebelastning. Skattehöjningen på bensin och diesel är illa nog i ett läge där den svenska fordonsflottan blir allt mer miljövänlig och Sverige redan har bland de högsta skatterna på bilism i hela Europa. Att dessutom höja skatterna på de drivmedel som är förnybara och som bidrar till en minskad klimatbelastning är direkt kontraproduktivt.

Skattehöjningen har fått kraftig kritik från miljöorganisationer och riskerar att vända den positiva utveckling av ökat miljöbilsanvändande som Sverige sett under senare år. Istället för att göra det dyrare att använda biodrivmedel så borde regeringen verka för att minska beskattningen av främst etanol och rapsdiesel.

Jan R Andersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)