Kostbidrag vid celiaki

Motion 2019/20:1562 av Jan R Andersson (M)

av Jan R Andersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att pröva möjligheterna att se över nationella riktlinjer gällande kostbidrag för dem som lider av celiaki och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Närmare 100 000 svenskar beräknas lida av glutenintolerans eller celiaki vilket gör den till en av landets vanligaste autoimmuna sjukdomar. Det är en kronisk sjukdom som leder till skada på tunntarmen och där glutenfri kost är den enda behandlingsformen. Samtidigt så förekommer gluten i många av våra vanligaste livsmedel och de glutenfria alternativ som finns till dessa är ofta väsentligt dyrare. Den som är glutenintolerant har därför högre kostnader än andra för att kunna äta allsidigt och i enlighet med de nationella näringsrekommendationerna.

Idag kan den som är upp till 16 år gammal få tillgång till subventionerad glutenfri kost via apotek. För den som är äldre så ser regelverket olika ut beroende på var man bor i landet. Vissa landsting ger ingen subvention medan andra kompenserar den glutenintolerantas extrakostnader med upp till 2 500 kronor per år. De är inte rimligt att detta skiljer sig åt när staten strävar efter likvärdig vård. Celiaki är en allvarlig sjukdom där den som får i sig gluten kan drabbas av näringsbrist, viktminskning och i förlängningen svåra sjukdomar som diabetes och sköldkörtelsjukdom. Därför bör regeringen pröva möjligheterna att se över nationella riktlinjer gällande kostbidrag för dem som lider av celiaki.

Jan R Andersson (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)