Vinstskatt på småhus

Motion 2019/20:1552 av Jimmy Ståhl (SD)

av Jimmy Ståhl (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett borttagande av vinstskatt vid småhusförsäljning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rekordmånga kommuner uppger att de har bostadsbrist, och på fem år har antalet bristkommuner även fördubblats. Enligt en sammanställning som SVT Nyheter gjort är det nu bostadsbrist i närmare 250 av landets 290 kommuner. Sverige har även en kraftig befolkningsökning och det kommer i det korta perspektivet att förvärra problemen på bostadsmarknaden så fler kommer uppleva att de har bostadsbrist. Att bygga små billiga bostäder som personer med låg inkomst kan bo i är en förutsättning men med tiden växer familjebilden och behovet av större boende är ett faktum.

Många äldre med låga eller inga lån väljer att bo kvar i sitt hus istället för att sälja och flytta till ett mindre boende. De som köpt sina hus och bott en längre tid får stora kostnader i vinstskatt den dag de flyttar, vilket resulterar i att många väljer att bo kvar då boendekostnaden ofta är relativt låg. Genom att ta bort vinstskatten vid försäljning av bostäder ökar troligen incitamentet att vilja köpa en ny bostad när familjebilden ändras. Bostadsmarknaden står nästan still och få hus säljs men med en sådan åtgärd kan man få igång en större attraktion i att byta bostad och få igång en rörelse på bostadsmarknaden. Utebliven vinstskatt vägs troligtvis upp av att det blir större rörelse på bostadsmarkna­den, vilket genererar fler lagfarter och stämpelavgifter samt att man löser en del prob­lem med bostadsbristen och trångboddheten. En tänkbar lösning för att undvika speku­lativa affärer på småhus är att det krävs ett ägande av fastigheten i minst 5år för att vinstskatt ej bör tillämpas vid försäljning av fastigheten.

Regeringen bör utreda att avskaffa vinstskatt på försäljning av fastigheter för att


igång en större rörelse på bostadsmarknaden, det är en av nycklarna till att lösa bostadsbristen

Jimmy Ståhl (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)