Entreprenörskapsutbildning till alla

Motion 2019/20:1501 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla barn och ungdomar någon gång under sin skoltid bör ges utbildning i entreprenörskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att det finns jobb och att nya jobb växer fram är av yttersta vikt för Sveriges framtid. Gårdagens småföretag är dagens stora företag. Därför är det av yttersta vikt att nya företag skapas och att någon skapar dem. Många gånger kommer de som startar företag själva från företagarfamiljer, men så behöver det inte vara, alla borde kunna få en chans att lära sig mera om företagsamhet under sin tid i skolan.

Undervisning i entreprenörskap i skolan bör därför ges till alla någon gång under skoltiden. Vi behöver flera företagare och vi behöver ungdomar som blir företagare. Vi behöver utöka rekryteringen till företagare, ungdomar som inte fått komma i kontakt med företagande behöver också få chansen att prova på, de kanske annars inte ser sin möjlighet att bli företagare. Därför bör alla barn och ungdomar någon gång under sin skoltid i grundskolan eller gymnasiet få utbildning i entreprenörskap.

Lotta Olsson (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)