Reseförsäkring som täcker sjuktransport hem till Sverige

Motion 2019/20:1476 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en obligatorisk reseförsäkring som täcker kostnader för sjuktransporter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenskarna tillhör de folk i världen som gör flest utlandsresor. Allt fler är bortresta under en längre tid och kan vara utomlands månader i sträck. Om en enskild person blir sjuk under en privat utlandsvistelse så kan kostnaderna för sjukvård och sjukresor bli höga. Inom EES har svenska medborgare nu för tiden samma rätt till sjukvård som landets egna invånare. Däremot täcks inte kostnader för sjuktransporter hem till Sverige. Utanför EES finns inte denna rätt men de flesta hemförsäkringar täcker akuta sjukvårds­kostnader men inte alltid hemtransport.

När svenskar, inte minst sådana som är på långa resor där hemförsäkringen inte gäller, blir sjuka utomlands så kan det uppstå problem när man ska klargöra vem som ansvarar för sjuktransport hem till Sverige. Saknar den enskilda personen en tilläggs­försäkring som täcker transportkostnaderna så kan det ta mycket lång tid innan trans­porten blir möjlig. Svenska ambassader och konsulat kan inte och ska inte stå för den typen av kostnader. En obligatorisk reseförsäkring som täcker kostnaderna för sjuk­transport hem till Sverige skulle kunna vara ett sätt att slippa hamna i situationer där sjuka svenskar blir fast utomlands. Obligatoriska försäkringar finns på andra områden, exempelvis trafikförsäkringar, just för att säkerställa att akuta kostnader kan täckas.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)