Politiska vildar

Motion 2019/20:1460 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den riksdagsledamot, ledamot i landstings- eller regionfullmäktige eller ledamot i kommunfullmäktige som vill lämna sitt ursprungsparti under en mandatperiod ska bli tvungen att lämna sitt riksdagsämbete eller sitt uppdrag i aktuell fullmäktige och att en ny person ska få möjlighet att träda in hos det parti som berörs, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en lag som hanterar politiska vildar ska införas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vart fjärde år väljs nya ledamöter till Sveriges riksdag, landstings- och regionfullmäktige samt kommunfullmäktige runt om i landet. De väljs för sitt parti och för sitt engagemang i det partiet står för. Dessvärre har de senaste åren uppstått allt fler tillfällen där ledamöter i Sveriges riksdag, landstings- och regionfullmäktige samt kommunfullmäktige av olika anledning lämnat sitt parti och mitt i en mandatperiod bytt partitillhörighet. I och med detta så har det ursprungliga partiet mist det mandat som man fått i samband med det ursprungliga valet. I en del fall har det dessutom varit så att en del valt att bli helt partilösa istället för att vara kvar i det ursprungliga partiet eller att byta till annat. De blir så kallade politiska vildar.

Det är inte acceptabelt och medför rubbningar i systemet. Dessutom är det ett slag i ansiktet på de väljare som trott sig välja en ledamot som står för vissa värderingar, tillhörande ett visst parti. Istället för att få sitta kvar som vilde eller att gå över till ett annat parti med hjälp av det mandat som tillfallit ett visst parti byggt på valresultatet, borde den ledamot det berör istället med hjälp av lagen bli tvungen att lämna sitt uppdrag och en ny person få möjlighet att träda in som ledamot hos det parti som berörs. Därför bör en lag som hanterar detta införas.

Maria Stockhaus (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)