Lokalt partistöd

Motion 2019/20:1443 av Denis Begic (S)

av Denis Begic (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ändra regler för partistöd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag finns ett regerverk som stadgar att partistöd utgår även om ett parti inte tillsätter personer på de stolar partiet har i kommun- eller regionfullmäktige.

Regler om kommunalt partistöd finns i kommunallagens fjärde kapitel. Reglerna har skärpts genom åren och idag gäller bland annat att partierna skriftligt ska redovisa vad anslagen har använts till. Idag finns många tomma stolar i våra kommun- och region­fullmäktige där det betalas ut partistöd till partier utan att de har några representanter.

Om partiet inte har en enda ledamot som representerar partiet i församlingen kan partiet inte heller rimligen driva den politik som de gått till val på. Det skapar misstro mot det politiska systemet och oss folkvalda när vi tillåter att partistöd utgår till partier som saknar faktisk representation i de högsta beslutande politiska kommunala och regionala organen. Därför bör möjligheten att ändra regler för partistöd ses över.

Denis Begic (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)