Fasa ut ränteavdragen

Motion 2019/20:1441 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)

av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att fasa ut ränteavdragen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dagsläget kostar ränteavdraget ungefär 30 miljarder kronor för svenska staten. Det är en subvention som till största del gynnar höginkomsttagare. Enligt SCB går 85 procent av avdraget till den rikaste halvan av hushållen och den rikaste tiondelen av befolk­ningen får hela 20 gånger mer i ränteavdrag än den fattigaste tiondelen.

Genom att successivt avskaffa ränteavdraget omfördelas resurser från de rikaste till det gemensamma, vilket ger ökade resurser till investeringar i sådant som bygger Sverige starkt, till exempel bostadsbyggande, hållbar infrastruktur och vår gemensamma välfärd. Det ger bättre förutsättningar för en hållbar ekonomisk utveckling samtidigt som det ökar jämlikheten.

Ränteavdragen missgynnar även byggande av nya hyresrätter. De som äger sin bostad har fått sänkt fastighetsskatt och rätt till ROT-avdrag, samtidigt som de behåller rätten att dra av 30 procent av räntekostnaderna på skatten. Det har lett till kraftig obalans i ekonomiska villkor för upplåtelseformerna. Genom att fasa ut ränteavdragen kan villkoren göras mer balanserade så att fler kan och vill investera i byggande av hyresrätter.

Ränteavdragen utgör också en betydande risk för den svenska ekonomin. Svenska


hushåll är bland de mest belånade i hela EU och ränteavdraget uppmuntrar och under­lättar fortsatt belåning. Allt fler röster varnar för en bolånebubbla och föreslår utfasning av ränteavdragen för att svalka av den överhettade bostadsmarknaden.

Monica Haider (S)

ClasGöran Carlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)