Ett demokratiskt statsskick

Motion 2019/20:1375 av Erica Nådin och Eva Lindh (båda S)

av Erica Nådin och Eva Lindh (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att fasa ut monarkin till förmån för ett demokratiskt statsskick och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De senaste seklen har Sverige och Europa haft en enorm utveckling. Vi har gått från krig och fattigdom till fred och demokrati. Under resans gång har vi förändrat mycket. Vi har skapat nya grundlagar, byggt infrastrukturer, släppt medierna fria samt infört allmän rösträtt och ett allmänt välfärdssystem. Det är många stora förändringar över en lång period.

Dessvärre har vi missat en grundläggande faktor i vårt land. Det finns fortfarande medborgare i vårt land som inte alls kan välja religionstillhörighet eller framtida värv. De kan inte heller åtalas för brott de eventuellt skulle begå. Det är förstås monarken och hans förstfödda vi avser.

Det finns många åsikter om monarkins vara eller icke vara. Samtidigt borde det vara en självklarhet i en modern demokrati att alla behandlas lika, så även statschefen. Därför tycker vi att det är dags att på allvar se över hur vi kan välja statschef demo­kratiskt, hur vi representerar Sverige på bästa sätt och hur vi gör alla lika inför lagen.

Det bör på ett parlamentariskt plan formuleras en strategi för hur vi fasar ut monarkin och ersätter den med ett demokratiskt statsskick.

Erica Nådin (S)

Eva Lindh (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)