Förföljelse av kristna

Motion 2019/20:1280 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör verka för tillsättande av en FN-observatör med uppdrag att kartlägga hot och förföljelse mot kristna invånare samt med uppdrag att ta fram en handlingsplan för att skydda och säkra kristna invånares existens på flera platser i världen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det brittiska utrikesdepartementet har tagit fram en rapport som slår fast att de kristna är de mest förföljda i världen. Rapporten konstaterar att förföljelsen av de kristna närmar sig definitionen av ett folkmord. Jag vill hävda att enligt FN:s folkmordskonvention från 1948 så är den systematiska förföljelsen av kristna invånare i Syrien och Irak ett folkmord och uppfyller alla kriterier i konventionens definition av ett sådant.

Det pågående folkmordet på kristna folkgrupper i Syrien och Irak bekräftar den brittiska rapportens farhågor. År 2014 massakrerades de kristnas hus i Iraks näst största stad Mosul. I Nineveslätten, där kristna tidigare var majoritet och är ursprungsbefolkning, har den kristna befolkningen nästan försvunnit helt.  

Terrororganisationen Islamiska Staten attackerade områdena i syfte att förinta kristendomen. Med brutala övergrepp såsom halshuggningar, mord, kidnappningar och våldtäkter har man fördrivit invånarna från sina hemtrakter. Cirka 150 000 kristna invånare från Mosul och Nineve är flyktingar i den kurdiska regionen och många har även flytt till angränsande länder och till Europa.

Situationen är minst lika illa i Syrien. I exempelvis Habur har ett trettiotal kristna byar attackerats av terrorgruppen islamiska staten och hundratal blev fångar och sexslavar. Kulturhistoriska byggnader såsom kyrkor och kloster har blivit sönderbombade.

Vi ser samma tendens till förföljelse, diskriminering och intolerans i de flesta länder i Mellanöstern, i Nordafrika, och i Turkiet, Nigeria, Nordkorea, Kina, Pakistan, Indien, Afghanistan med flera. Detta är länder som inte respekterar alla människors lika värde och där avsaknaden av respekt för religionsfriheten är total.

I Egypten och Sri Lanka har kyrkor attackerats under gudstjänst för att skrämma och maximera antalet dödade och skadade. Attacker på kristna invånare har eskalerat och ökat under senaste decennierna i syfte att fördriva dem från sina hemtrakter på grund av deras etnoreligiösa tillhörighet.

I många länder är de etnoreligiösa kristna invånare inte accepterade som fullvärdiga medborgare exempelvis landets i konstitution. Därför skyddas de inte heller av rättsväsendet.

I den brittiska rapporten framgår att kristna utgjorde 20 procent av befolkningen i Mellanöstern och Nordafrika för hundra år sedan. Idag är siffran bara 4 procent.

Ett avskyvärt typexempel på utrensningen av kristna i regionen är folkmordet 1915. Då mördades cirka 1,5 miljoner kristna invånare, syrianer, armenier, assyrier kaldéer och pontiska greker under osmanska rikets sönderfall. Målet var ett homogent land med ett folk och islam som religion.

Omvärlden har blundat för förföljelser mot kristna på grund av diplomatiska eller handelsrelaterade förhållanden. Miljoner medmänniskor har blivit trakasserade, förföljda och diskriminerade. Det är hög tid att FN reagerar och skyddar de kristna som är särskilt utsatta i många länder.

Jag har personligen lyft denna fråga i internationella konferenser i Athen,  Libanon och träffat beslutfattare under mina besök i flera länder i Mellanöstern. Jag har då påtalat alla människors lika och okränkbara värde och vikten av att respektera mänskliga rättigheter.

För att få ett slut på systematiska förföljelsen och diskrimineringen, som är påtaglig i många länder och existerar i samhällets alla institutioner, behövs internationella krafttag.

Äganderätten behövs säkras för kristna på många platser, då det förekommer konfiskering eller förstörelse av religiösa och kulturhistoriska byggnader. Även tvångsassimilering och systematisk utrotning av kristnas historiska igenom förstörelse av historiska böcker och dokument är vanligt. De kristna invånarna hålls tillbaka på alla sätt och är andra klassens medborgare.

I många länder som inte är demokratisk styrda och där man inte respekterar religionsfriheten har under århundraden en samhällskultur byggts upp där man lär sina barn hat mot sina medmänniskor och kristna grannar. Därför behöver de kristna grupperna långvarigt beskydd och omvärldens stöd för att säkra deras existens i sina hemländer och för att möjliggöra återvändande till en trygg och säker tillvaro.

En FN-observatör bör tillsättas för att lista personer, myndigheter och länder  som förföljer, begår övergrepp och kränkningar kristna grupper. EU och FN har möjlighet att införa sanktioner som riktar sig mot personer och enheter som inte respekterar religionsfriheten.

Sverige bör via FN verka för tillsättande av en observatör med uppdrag att kartlägga hot och förföljelse mot kristna invånare. Sverige bör även verka för att FN tar fram för en handlingsplan för att skydda och säkra kristnas mänskliga rättigheter och religionsfrihet.

Robert Halef (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)