Idrott och klimat kan främja intresset för teknik och naturvetenskap

Motion 2019/20:1255 av Jasenko Omanovic (S)

av Jasenko Omanovic (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att använda intresset och engagemanget kring idrott och klimat för att främja inlärning av matematik samt naturvetenskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett högteknologiskt exportland med stark högteknologisk kompetens i arbetskraften. Flera framgångsrika teknikföretag och viktiga uppfinningar har sitt ursprung i Sverige. Det är viktigt att vi redan nu arbetar för att Sverige även i framtiden ska kunna behålla sin ställning som ett innovativt och högteknologiskt land.

Idag är situationen alarmerande, i princip alla svenska teknik- och industriföretag har behov av att anställa allehanda civilingenjörer. Flera tusen ingenjörer skulle kunna få anställning idag om de hade haft utbildningen.

Det breda intresset för naturvetenskapliga och tekniska ämnen, som fysik, kemi och matematik, minskar under skolgången. En förklaring till detta kan vara att samhället inte tydligt nog kopplar dessa ämnen med andra intressen.

Idrotten är ett bra exempel som i stor utsträckning fångar ungdomars intresse. Idrottsföreningar finns i hela landet och idrotten är en av de största samlingsplatserna för barn och ungdomar i olika åldrar. Därför borde vi överväga att använda oss av intresset och engagemanget kring idrotten för att upprätthålla och öka intresset för ämnen som fysik, kemi och matematik.

Ett annat område som väcker stort engagemang hos barn och ungdomar är klimat­förändringarna. Detta är frågor som idag inte bara engagerar utan även oroar en hel generation. Klimatförändringarna löser vi inte genom oro och rädsla utan genom uppfinningar och teknikutveckling. Det är dessa uppfinningar och teknikutvecklingen som kommer att vara avgörande för att möjliggöra för kommande generationer att ha goda levnadsvillkor samtidigt som man inte efterlämnar den typen av klimatavtryck som föregående generationer har gjort.

Runt om i Sverige finns det 19 science centers som på ett lekfullt sätt uppmuntrar barns och ungdomars intresse för teknik. Det finns oändligt många olika moment i idrottsutövningen som går att förklara med grundläggande naturvetenskapliga förklaringar. På samma sätt skulle man kunna belysa den omställning som nu är nödvändig för att rädda klimatet.

Genom att tydligare koppla områdena idrott och klimat till teknik och natur­vetenskap skulle intresset för dessa ämnen kunna öka. Därför bör regeringen överväga att på detta sätt främja intresset för teknik och naturvetenskap genom att i större utsträckning använda engagemanget för klimat och idrott som ett hjälpmedel i lärandet.

Jasenko Omanovic (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)