Översyn av försäljningen av biljetter i andra hand

Motion 2019/20:1243 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över försäljningen av evenemangsbiljetter i andra hand och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vid populära konserter och evenemang är det vanligt att biljetter säljs i andra hand. Både privatpersoner och företag kan annonsera ut och sälja andrahandsbiljetter. Eftersom en person eller ett företag som säljer biljetter i andra hand får sätta precis vilket pris de vill, säljs i stort sett alltid andrahandsbiljetter till ett betydligt högre pris än vid förstahandsförsäljning. I Sverige är det lagligt att köpa, byta och sälja biljetter i andra hand, medan flera andra länder inom EU har lagstiftning som reglerar försälj­ningen. I till exempel Frankrike är vidareförsäljning av evenemangsbiljetter förbjuden. Bötesbeloppet ligger på 15000€, och om brottet upprepas ligger boten på 30000€.

Riksdagen bör tillse att regeringen undersöker hur försäljningen av andrahandsbiljetter fungerar och se över möjligheten att införa en reglering eller ett förbud av densamma.

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)