Hemförsäkring i allmännyttan

Motion 2019/20:1223 av Anders Österberg (S)

av Anders Österberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en hemförsäkring för den som bor i allmännyttan, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Under de bränder som skett i bostadshus på Järvafältet i vintras så visade det sig att många av de boende saknade hemförsäkring. Det blir ett dubbelt slag mot den som hade en lägenhet som brann. Först brann den upp och därefter visade det sig att en inte var försäkrad och många saker i hemmet kunde aldrig ersättas vare sig fysiskt eller ekono­miskt. Ett boende i allmännyttan, det vi äger gemensamt, ska vara den bästa boendefor­men. Därför vore det bra att se över möjligheterna för att den som bor i allmännyttan också kan via detta få hemförsäkring som en del av boendet. En hemförsäkring skulle lagenligt kunna likna trafikförsäkringen till dess karaktär.

Anders Österberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)