Standardiserade tobaksförpackningar

Motion 2019/20:1216 av Daniel Andersson (S)

av Daniel Andersson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om standardiserade tobaksförpackningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rökning kostar samhället över 31 miljarder kronor varje år, visar en rapport från Cancerfonden. Det motsvarar hela primärvårdens kostnader för alla allmänläkare och sjuksköterskor. Neutrala tobaksförpackningar är en standardiserad och enkelt förpackning som inte tillåter att märken tillför någon egen prägel, utan endast det standardiserade formatet tillåts. Skillnaden mellan märken ses endast genom att märkets namn står textat på förpackningen. Förpackningen skall tilltala tobaksanvändaren så lite som möjligt.

Tobaksbolagens egna undersökningar sedan åratal tillbaka har visat samma sak, en av dom viktigaste aspekterna för tobaksanvändare är förpackningen, både hos äldre och yngre.

Detta har uppmärksammats av flera länder som en del i att vidmakthålla tobaksanvändare och införskaffa nya, unga kunder. Därför har länder som Frankrike, Storbritannien, Irland och Ungern redan infört neutrala förpackningar på sina tobaksprodukter. EU har redan utrett att detta är inom ramen för vad som är legalt för alla EU länder utan möjlighet till motsättning av tobaksbolagen.

Daniel Andersson (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (1)