Turistavgift

Motion 2019/20:1185 av Kenneth G Forslund (S)

av Kenneth G Forslund (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för kommunerna att ta ut en form av turistavgift och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hela landet skall leva är ett påstående som i stort sett alla riksdagspartier förfäktar. Som ett led i detta så omarbetas ibland utjämningssystemet för att stärka de sämst ställda kommunerna.

Utjämningssystemet är oerhört viktigt del inte minst för de kommuner som ser ett ständigt minskat befolkningsunderlag, ständigt ökande snitt ålder. Som exempel kan tas Sotenäs kommun på västkusten. Befolkningsunderlag har i stort sett varit fallande de senaste 20 åren på samma gång som snittåldern i kommunen ökar. I dag är kommunen en av de äldsta i Sverige samtidigt som befolkningsunderlaget är idag är ca 9000 medlemmar. De 9.000 åretruntboende kompletteras under ca 3 månader på året med ett stort antal delårsboende samt sommargäster som bor ett antal veckor, på hotell, campingplatser, vandrarhem, båthamnar m.m. Till detta kommer dagsbesökare. Så från att kommunen skall ge service i olika former till 9.000 personer som minst är det som mest ca 60.000 under vissa tider.

Turism är bra för kommunerna och en växande näring. Men det kostar ofta stora pengar i investeringar, underhåll, och att tillhandahålla service i olika former. Kostnader som oftast hamnar på kommunmedlemmarnas skattsedel. Vinsterna av turismen hamnar hos näringslivet som inte allt för sällan representeras av icke kommunmedlemmar.

Den mesta tekniska servicen skall anpassas till möjligheten att härbärgera 60.000 personer i fråga om avlopp, vattenförsörjning, bad, säkerhetsfrågor m.m.. Allt slitage som sker på anläggningar, parker, badplatser, vägar, kommunala fastigheter som turistanläggningar m.m. skall tas ut på ett minskande antal skattebetalare. Det kommunala utjämningsbidraget är oerhört välkommet men är för en liten kommun är detta långt ifrån vad som skulle behövas för att nå en kvalitets nivå inom äldreomsorgen och skolan som kommunmedlemmarna har rätt att ställa krav på.

Kommunerna måste få möjlighet att få andra inkomstkällor som inte slår på deras åretruntboendes ekonomi, vilka ofta är pensionärer i de kommuner som minskar i befolkningsunderlag. Idag har kommunerna kommunalskatten och utjämningsbidraget att förlita sig till. Avgifter för vatten och avlopp skall i stort vara självfinansierat vilket betyder att vattenkollektivet får ta en del av turismkostnaderna.

I många länder i Europa och delstater i USA finns möjligheter för kommuner, städer och delstater att ta ut en form av turismavgift. Turismavgiften tas för det mesta ut i form av övernattningsavgift. Kommunen/staden/delstaten lägger på en avgift på någon euro, dollar eller procentsats per hotellnatt eller campingnatt.

Kenneth G Forslund (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (1)