Ändamålsenliga ridanläggningar

Motion 2019/20:1154 av Lars Beckman och Lotta Finstorp (båda M)

av Lars Beckman och Lotta Finstorp (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över förutsättningarna för investeringar för ändamålsenliga ridanläggningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svensk ridsport är unik i världen, både i omfattning och tillgänglighet. Ridsporten fungerar bra för alla åldrar och är den enda idrottsgren där kvinnor och män tävlar på lika villkor. Ridning är också den största handikappidrotten i Sverige med cirka 4000 aktiva ryttare. Mycket tyder också på att ridning utvecklar ledaregenskaper.

Ridskolornas Riksorganisation genomförde 2011 en undersökning som visade att 70 procent av fritidscheferna i Sveriges kommuner anser att ridning och hästhantering utvecklar självkänsla och handlingskraft. Svenska Ridsportförbundet utbildar varje år 600–700 ungdomsledare, 250 ledare för ryttare med funktionshinder och 80–100 ridledare. Ridklubben är helt enkelt en mötesplats fylld av olika möjligheter för alla personer. Detsamma gäller ridskolan som dessutom fungerar som en resurs i integra­tions- och jämställdhetsarbetet. Samtidigt bidrar ridsporten starkt till folkhälsan. Många ridskolor bedriver i dag verksamhet i undermåliga ridanläggningar. En översyn skulle kunna skänka nytt ljus på hur förutsättningarna för ridsporten ser ut i dag samt vägleda framtida beslut angående denna folkkära sport. Med anledning av ovanstående bör riksdagen överväga att se över förutsättningarna för investeringar för ändamålsenliga ridanläggningar.

Lars Beckman (M)

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)